Lauritsgarden
Startside Garden Kvanndalen Slekt

 

Velkomen til heimeside for Lauritsgarden
i Bjørdalen

Bjørdalen ligg i Ørsta kommune, omlag 10 km frå Ørsta sentrum.
Bjørdalen er ein sydvendt dal, 200 m over havet omkransa av høge fjell. Det høgste er ”Storetiden ” (På kartet står det ”Krokfannfjell”) 1408 m over havet. I Bjørdalen er det 14 gardsbruk, 8 av desse er i drift.   På alle bruka er det grasproduksjon.  Det er rike utmarksbeite som vert nytta sommarstida. Inst inne i Bjørdalen ligg ”Dalsvatnet”, der Bjørdalselva går utifrå og ender opp i ”Likjevatnet” , før den forset mot Vatne. Vidare er her ei betydeleg hjortestamme, der det vert gitt løyve til å felle 18 dyr.  Vanlegvis vert det felt frå 9 til 15 dyr pr år.   

 

 
   
  Hit Counter  
     
 

 

 
  Sida vart oppretta i mai 2003, sist oppdatert 14.08.2011